تمامی حقوق نزد انجمن زرتشتیان یزد محفوظ است.
برنامه نویسی شده توسط پویان زندیان حسن آبادی به سفارش انجمن زرتشتیان یزد